Stagebegeleider wordenTerug naar het overzicht »

De KU Leuven heeft je nodig als stageleider! De talrijke stagemomenten voor alle studenten geneeskunde tijdens de basisopleiding, en de gestage toename van het aantal studenten, vragen van onze beroepsgroep dus een behoorlijke inspanning.

Een stageleider getuigt wat het stageleiderschap voor hem en zijn collega's betekent, en hoe boeiend en leerrijk het allemaal kan zijn.


Voorwaarden voor erkenning als stageleider

Deskundige en toegewijde collega’s, met interesse in opleiden, zijn meer dan welkom. Ervaring is geen must, maar wel de motivatie om het te leren. Concreet ziet het gevraagde profiel er zo uit:

Als stageleider beantwoord je aan de wettelijke criteria tot erkend huisarts en heb je minimum 3 jaar ervaring als huisarts (jaren als haio inclusief). Je wenst je kennis en enthousiasme voor de huisartsgeneeskunde te delen met stagiairs en kan hiervoor voldoende tijd vrijmaken. Je bent sociaal en didactisch voldoende onderlegd of bereid hierover bijscholing te volgen. Je kunt op regelmatige wijze deelnemen aan regionale bijeenkomsten van stageleiders in jouw provincie (eenmaal per jaar) en aan bijeenkomsten voor stageleiders van de faculteit en/of het ACHG (een- à tweemaal per jaar). Je bent bereid om studenten te evalueren en de nodige informatie hierover aan de faculteit of het ACHG te bezorgen. Je bent geïnteresseerd in feedback van regiocoördinatoren en/of studenten over de stageplaats om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

Carrière maken als opleider

Beginnen als stageleider doe je best met een week in 2° en/of 3° studiefase bachelor. Je zult al gauw merken dat de stap naar 3° studiefase master met twee of vier weken stage niet eens zo groot is. De stages in de 4° studiefase master vormen de kroon op het werk, met een of twee stageperiodes van zes weken telkens gespreid over blokken van twee of drie weken. Dit kan eventueel in duo met een collega, of in goede afspraak met verschillende praktijken.

Het opnemen van een haio in je praktijk is een ware uitdaging. Hiervoor moet je aan alle voorwaarden voldoen om praktijkopleider te worden. Uiteraard kun je ook combineren. Een stagiair uit de lagere jaren en een haio. Dat brengt de sfeer pas echt in huis! Meer informatie vind je hier.

Heb je interesse om studenten geneeskunde of huisartsen in opleiding te begeleiden? Hier vind je de folder met meer informatie.

Regiocoördinatoren

De regiocoördinator huisartsgeneeskunde is verantwoordelijk voor de coördinatie van de stageplaatsen huisartsgeneeskunde binnen een bepaalde Cremec, en is de schakel tussen de lokale stageplaatsen, het Cremec en de faculteit. De regiocoördinator zetelt in het Cremec-bestuur, is aanwezig op Cremec-vergaderingen en neemt deel aan de didactische opleidingsmodules en andere stagevergaderingen georganiseerd door de Faculteit Geneeskunde.

Academische opleidingspraktijk

De Academische opleidingspraktijk (AOP) is een praktijk(netwerk) waar stagiairs intensief begeleid worden in het inoefenen van bepaalde competenties en vaardigheden. Deze stageleiders verbinden er zich toe per academiejaar een minimum aantal stagiairs op te leiden en zelf deel te nemen aan de opleidingen voor stageleiders aangeboden door het ACHG.