Grote MasterstageTerug naar het overzicht »

Stagelijn ACHG Verpleegstage Patiëntenzorgstage Huisartsstage Klinische Stagemomenten Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages Stage Huisartsstage, Netwerkstage, Ziekenhuisstage.

Legende: (1) Verpleegstage, (2) Patiëntenzorgstage, (3) Huisartsstage, (4) Klinische stagemomenten, (5) Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages , (6) Grote masterstage en (7) Ziekenhuisstage, huisartsstage, Netwerkstage.

Stage huisartsgeneeskunde (4 weken, 3° studiefase master)

De derde studiefase van de masteropleiding tot arts noemen we het ‘grote stagejaar’. Naast stages inwendige ziekten, heelkunde, pediatrie, verloskunde, neurologie en psychiatrie volgt elke student ook een stage huisartsgeneeskunde (6 in de figuur).

De student heeft ondertussen al een grote theoretische kennis opgebouwd en leert tijdens deze stage de toepassing ervan in de praktijk. Focus ligt op pathologie, klachtgericht werken, verantwoord aanvragen van verder onderzoek. Ook andere topics zoals praktijkmanagement en begeleiden van diverse patiëntengroepen in al zijn aspecten komen aan bod, evenals wisselwerking tussen huisartsen en andere eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnswerkers.

De stageleiders huisartsgeneeskunde worden ook betrokken bij de Cremec-werking. Een Cremec of ‘Complementair REgionaal MEdisch Centrum’ is een regionaal netwerk van ziekenhuizen die tijdens het grote stagejaar stages aanbieden. Huisartsen-stageleiders kunnen deelnemen aan door de Cremec’s georganiseerde navormingen voor studenten en/of door de faculteit aangeboden didactische vormingen.

Voor meer informatie over de stages in de 3° studiefase master, klik hier.