Ziekenhuisstage, Huisartsstage, NetwerkstageTerug naar het overzicht »

 Stagelijn ACHG Verpleegstage Patiëntenzorgstage Huisartsstage Klinische Stagemomenten Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages Stage Huisartsstage, Netwerkstage, Ziekenhuisstage.

Legende: (1) Verpleegstage, (2) Patiëntenzorgstage, (3) Huisartsstage, (4) Klinische stagemomenten, (5) Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages , (6) Grote masterstage en (7) Ziekenhuisstage, huisartsstage, Netwerkstage.

Prespecialisatie huisartsgeneeskunde

Studenten lopen in het kader van hun prespecialisatie huisartsgeneeskunde meerdere stages (7 in de figuur): stages in het ziekenhuis, stage in de huisartspraktijk en een netwerkstage in allerlei eerstelijnsdiensten.

Stage in het ziekenhuis (6 maanden)

Tijdens de ziekenhuisstages krijgt de student de kans om de lacunes in zijn huisartsgeneeskundige competenties aan te pakken vanuit een tweedelijnssetting. Dit gebeurt op basis van zijn eigen leeragenda en hiaten in zijn competentieprofiel geïdentificeerd aan de hand van een toetslijst. Ook stages in het buitenland behoren tot de mogelijkheden.

Voor gedetailleerde informatie over deze stage, klik hier.

Stage in de huisartspraktijk (6 weken)

Tijdens dit eerste specialisatiejaar van de huisartsenopleiding wordt de focus tijdens de stage in de huisartspraktijk uiteraard gelegd op het beleid in de huisartsgeneeskunde. Hierin worden het specifieke consultatiemodel, het biopsychosociale referentiekader, de holistische visie op de patiënt en de integratiegeneeskunde die typisch zijn voor de huisartsgeneeskunde, verder uitgediept.

Voor gedetailleerde informatie over deze stage, klik hier.

Netwerkstage (2 weken)

De student wordt ondergedompeld in het netwerk rond de huisartspraktijk. Door een bezoek aan diverse andere zorgverleners (Kind en Gezin, thuisverpleging, arbeidsgeneeskunde, apotheek,…) krijgt hij zicht op de sterke en zwakke aspecten van diverse organisaties.