Overzicht van de stages in de basisopleidingTerug naar het overzicht »

Stagelijn ACHG Verpleegstage Patiëntenzorgstage Huisartsstage Klinische Stagemomenten Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages Stage Huisartsstage, Netwerkstage, Ziekenhuisstage.

Legende: (1) Verpleegstage, (2) Patiëntenzorgstage, (3) Huisartsstage, (4) Klinische stagemomenten, (5) Inleiding tot de gezondheids-zorgorganisatie met stages , (6) Grote masterstage en (7) Ziekenhuisstage, huisartsstage, Netwerkstage.

Over de verschillende stagemomenten heen wordt een progressieve lijn van competenties opgebouwd. Vertrekkende van de visie om de eindtermen te formuleren als “competenties” die elke basisarts moet beheersen, en met als basis het CanMeds-model en de Euract Educational Agenda of General Practice/Family Medicine selecteerden we 6 topics:

  • Consultatievoeren en communicatie,
  • Medische expertise,
  • Management,
  • Praktische vaardigheden,
  • Populatiegerichtheid,
  • Persoonlijk functioneren.

Elke stage heeft dan ook zijn eigen focus, gebaseerd op de reeds verworven kennis tijdens het curriculum.