Visie en missieTerug naar het overzicht »

Het ACHG engageert zich om ‘excellent’ en relevant onderzoek te verrichten. We leiden studenten geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen alle actoren in de gezondheidszorg. Dit doen we vanuit een interactief netwerk om zo een innovatieve en vooraanstaande rol te spelen in het beleid en de organisatie van zorg in Vlaanderen en de wereld, met als doel patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving.

Dit engagement wordt opgenomen in het licht van een aantal voor het ACHG fundamentele waarden:

  • Brede betrokkenheid voor de hele mens, hetzij collega, hetzij student of patiënt. Dit uit zich in medeleven (‘compassion’), respect*, tolerantie en contextueel denken.
  • Ambitie om te ‘excelleren’, waarbij elke opdracht, werk of onderzoek grondig wordt uitgewerkt zonder het bredere kader uit het oog te verliezen of irrelevant te worden.
  • Naar buiten treden als groep: onderling vertrouwen en het voor elkaar opnemen, elkaar laten ‘scoren’ en ook samen willen ‘scoren’, kennis uitwisselen op een werkplek waar men zich veilig voelt.
  • Academische grondhouding, waarbij we creatief en kritisch willen zijn, ruimte laten voor debat, ons het recht gunnen op falen, en onszelf en onze studenten willen ontplooien.

-----

*Uit respect voor de hele mens vinden we het belangrijk om te benadrukken dat personen die hinder ondervinden van grensoverschrijdend gedrag of ongewenste intimiteiten, zich kunnen wenden tot: