Situering binnen de KU LeuvenTerug naar het overzicht »


ingang achg

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) is ingebed in de structuur van de KU Leuven, en ontplooit zijn activiteiten overeenkomstig de visie en de missie van de universiteit.

De KU Leuven, opgericht in 1425, is een Vlaamse universiteit met een katholieke inspiratie en een internationale gerichtheid. Ze heeft het statuut van vrije instelling.

Als universiteit is ze een wetenschappelijke instelling waarin grensverleggend onderzoek en kennisoverdracht essentieel en complementair zijn. Bij haar kennisontwikkeling laat de KU Leuven zich enkel leiden door de eisen van de wetenschappelijke methodologie en deontologie. Ze streeft ernaar om in een aantal onderzoeksdomeinen te behoren tot de uitmuntende centra van Europa en de wereld.
Haar onderwijsprogramma's integreren de professionele opleiding in een brede ethische, culturele en sociale vorming. Eerder dan louter feitenkennis, bevordert ze de vaardigheid om problemen te onderkennen, te formuleren en op te lossen.