Communicatievaardigheden van huisartsen in opleidingTerug naar alle onderzoek rond Onderwijsontwikkeling »

Onderzoekers

  • Marc Van Nuland

Supervisor/Promotor

  • Jo Goedhuys

Abstract

Communicatievaardigheden verdienen een belangrijke plaats binnen het competentieprofiel van toekomstige huisartsen. Uit onderzoek blijkt dat betere communicatie leidt tot een betere zorg (care) en sommige instanties ook tot een betere ziektecontrole (cure). Dit zijn argumenten om tijdens de huisartsenopleiding extra aandacht te besteden aan het verbeteren van de communicatievaardigheden, temeer omdat blijkt dat jonge artsen op het einde van hun huisartsenopleiding desbetreffend nog vaak ondermaats presteren.

Het onderzoek bestaat uit de volgende deelonderzoeken:

  • Een systematisch literatuuronderzoek betreffende de efficiëntie van educatieve interventies welke als doel hebben de communicatievaardigheden van huisartsen in opleiding te verbeteren. Dit literatuuronderzoek gebeurt volgens de richtlijnen van de Cochrane consumers and communication review Group.
  • Een kwalitatief onderzoek naar de ideeën en ervaringen van huisartsen in opleiding betreffende het communicatieonderwijs.
  • Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Common Gound, een meetinstrument om de communicatievaardigheden te meten.
  • Ontwikkeling en evaluatie van een stationstoets (OSCE) met een specifieke focus op de communicatievaardigheden van huisartsen (in opleiding).
  • Ontwikkeling en evaluatie van een student-gericht (learner-centred) leertraject om het verbeteren van de communicatievaardigheden tijdens de laatste twee jaar van de huisartsenopleiding te verbeteren.