Zijn thuisverpleegkundigen klaar voor de toekomst?Terug naar alle onderzoek rond Kwaliteit »

Onderzoekers

  • Kristel De Vliegher

Supervisor/Promotor

  • Philip Moons (Promotor)
  • Bert Aertgeerts (Co-Promotor)
  • Anja Declercq (Co-Promotor)

Abstract

De thuisgezondheidszorg van vandaag wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen: de schaarste in de verpleegkunde, de vergrijzing van de bevolking, het toenemend aantal patiënten met chronische aandoeningen, de toegenomen mondigheid van de patiënt, die zolang mogelijk thuis wenst te blijven, de financiële beperkingen die resulteren in een verkorte verblijfsduur in de ziekenhuizen, en de financiële implicaties van het toenemend aantal chronisch zieke patiënten in de eerste lijn, waardoor de thuisverpleging wordt geconfronteerd met ziekere patiënten, en met de overheveling van meer intensieve en complexere zorgnoden naar de eerste lijn.

Onze doelstellingen zijn het evalueren van de integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging als mogelijke oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen in de thuissector, en het ontwikkelen van een 24-uur recall meetinstrument om het activiteitenprofiel van thuisverpleegkundigen en zorgkundigen in kaart te brengen.

In dit onderzoek is het de bedoeling stil te staan bij de impact van de evoluties en uitdagingen in de thuisgezondheidszorg op de huidige en toekomstige rol van thuisverpleegkundigen als zorgverleners. Het onderzoeksproject bevat:

  • de ontwikkeling en het testen van de klinimetrische eigenschappen van een 24-uur recall om de huidige en toekomstige activiteiten van thuisverpleegkundigen en zorgkundigen te meten;
  • een kwantitatieve studie naar het activiteitenprofiel van thuisverpleegkundigen en zorgkundigen;
  • een kwalitatieve studie naar de impact van de integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging op de kwaliteit van zorg, op de rol van de thuisverpleegkundige, en op de organisatie van de thuisverpleging in Vlaanderen.

Referenties

De Vliegher K, Milisen K, Wouterzs R, Scheepsmans K, Paquay L, Debaillie R, Geys L, Okerman F, Van Deuren I, Dierckx de Casterlé B, Belimage Homecare Group. The professional self-image of registered home nurses in Flanders (Belgium): a cross-sectional questionnaire survey. Appl Nurs Res 2011; 24 (1): 29-36.

De Vliegher K, Aertgeerts B, Declercq A, Gosset C, Heyden I, Van Gert M, Moons p. The 24-h recall instrument or home nursing to measure the activity profile of home nurses: development and psychometric testing. Prim Health Care Res Dev 2014; (jan31): 1-8.