Samen op één lijn, de kracht van mantelzorgenTerug naar alle onderzoek rond Kwaliteit in de zorg »

Onderzoekers

    Leontien Jansen

Supervisor/Promotor

    Prof. dr. Birgitte Schoenmakers, ACHG; Prof. dr. Marjan van den Akker, ACHG; Mevr. Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk vzw;Mevr. Stéphanie De Smet, Cera cvba

Abstract

Studie om de Keuzewijzer voor mantelzorggroepen te evalueren

Meer en meer mantelzorgers zorgen in groep voor hun zorgbehoevende naaste. Zo delen ze hun taken en bezorgdheden en vergroten ze het draagvlak van zorg. Deze mantelzorggroepen kunnen bestaan uit familie, vrienden maar ook uit buren en/of kennissen. Door de unieke inbreng en persoonlijkheid van elke mantelzorger is de groep onderhevig aan een geheel eigen dynamiek. De dynamieken in een mantelzorggroep zijn vanzelfsprekend anders dan die in een familie waar één centrale verwante instaat voor de zorg. Achter elke betrokken mantelzorger staan immers meestal een partner en/of kinderen die een invloed hebben op de zorgmotieven en –verantwoording. Vaak is er nog het eigen huishouden en wordt de combinatie met een job eerder regel dan uitzondering door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en de grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Bestaande ondersteuning voor mantelzorgers richt zich vrijwel uitsluitend op de individuele mantelzorger. Aan de hand van het project waarin deze studie kadert, willen we deze bestaande ondersteuning enerzijds verstevigen en anderzijds aanpassen aan de noden en zorgen van mantelzorgengroepen van hulpbehoevende ouderen (≥ 70 jaar).

Doel van de studie

Het doel van onze studie is onderzoeken hoe we mantelzorggroepen gericht kunnen ondersteunen, rekening houdend met hun noden en zorgen, om zo hun psychosociale welzijn te verbeteren.

We willen iedere mantelzorggroep gerichte ondersteuning (Keuzewijzer) aanbieden en zo geen enkele hulpbehoevende oudere uitsluiten van een optimale zorgcontext. Om te weten wat het effect is van deze ondersteuning op het psychosociale welzijn van de leden van de mantelzorggroep, bevragen we zowel de mantelzorgers als de hulpbehoevende oudere voor én na de ondersteuning door middel van online vragenlijsten.

Deelnemers

Een ‘mantelzorggroep’ is een groep van twee of meer personen die samen zorgen voor een zorgbehoevend persoon, buiten het kader van een professionele (beroeps-)activiteit of georganiseerd vrijwilligerswerk. Het zijn leden uit de directe omgeving van de zorgbehoevende en kunnen dus zowel familieleden als buren, vrienden en/of kennissen zijn.

Deze studie richt zich op mantelzorggroepen van hulpbehoevende ouderen van 70 jaar en ouder, die wonen in de omgeving van Leuven en Tienen. Hulpbehoevende ouderen met dementie of in een palliatieve fase kunnen niet meedoen aan de studie. Voor de mantelzorgers speelt leeftijd geen rol. Zowel de hulpbehoevende oudere als de mantelzorg moeten Nederlands kunnen lezen en spreken.

Referenties

  • Jansen L, Eeeclo L, Vanwing A, Schoenmakers B. You never walk alone: an exploratory study of the needs and burden of an informal care group. Health Soc Care Community 2018; 00.1-8. https://doi.org/10.1111/hsc.12655

Contact

leontien.jansen@kuleuven.be