My Health Data - I-mindsTerug naar alle onderzoek rond Kwaliteit »

Onderzoekers

    Steve Van den Bulcke

Supervisor/Promotor

Abstract

Dit project wil een interface maken die toelaat dat patiënten rechtstreeks hun medisch dossier kunnen inkijken. De data worden patiëntvriendelijk aangeboden. Een voorbeeld: Hoe verhoudt mijn cholesterolwaarde zich met die van mensen van mijn leeftijd? Voor dit soort vergelijkingen gebruiken we geanonimiseerde patiëntengegevens uit de databank van Corilus/Intego. In deze studie zullen we eerst patiënten en artsen bevragen over hun verwachtingspatroon. Daarna wordt voor een patieëntenpanel een vorobeeld van zo'n interface uitgewerkt.

Contact