Het Diabetes Project LeuvenTerug naar alle onderzoek rond Boeiend afgerond onderzoek »

Onderzoekers

 • Geert Goderis
 • Liesbeth Borgermans
 • Carine Van Den Broeke

Supervisor/Promotor

 • Prof. Em. Jan Heyrman (KUL)
 • Prof. Dr. Chantal Mathieu (KUL)
 • Prof. Em. Richard Grol

Abstract

Relevantie: Onvoldoende behandelde Type 2 Diabetes Mellitus leidt op termijn tot ernstige, levensbedreigende verwikkelingen zoals nierfalen, blindheid of cardiovasculair lijden. Een behandeling die vroegtijdig start, levenslang duurt en gericht is op het controleren van de belangrijkste risicofactoren (hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden en een verhoogde bloedsuikerspiegel) vermindert het risico op verwikkelingen. Internationale studies hebben echter het bestaan van een kwaliteitskloof tussen de optimale, aanbevolen behandeling in de richtlijnen en de werkelijke behandeling in de dagelijkse praktijk aangetoond. Ons actuele gezondheidszorgmodel, gericht op het ad hoc oplossen van acute problemen, is onvoldoende in staat het toenemend aantal patiënten met diabetes correct op te volgen.. Sinds een tiental jaar maakt het Chronische Zorgmodel zijn intrede en studies tonen congruent de meerwaarde van dit model aan. Het was echter nog nooit uitgetest in België.

Ondezoeksopzet: Het Diabetes Project Leuven heeft de kwaliteit van de diabeteszorg in een Belgische regio Leuven onderzocht en vervolgens nagegaan of en hoe die kwaliteit verbeterd kon worden. Het verbeterprogramma, gebaseerd op het Chronsiche Zorgmodel liep tussen januari 2005 en november 2006. De huisartsen en hun patiënten werden gerandomiseerd in twee groepen. De eerste groep van 53 artsen en 918 patiënten kreeg een basisondersteuningsprogramma. Dat stelde een ‘evidence based’ behandelingsprotocol ter beschikking, leverde een jaarlijkse benchmarking feedback en voorzag bijscholingen voor de huisartsen. Huisartsen konden ook beroep doen op een diabetoloog voor individuele case-coaching. Onvoldoende gecontroleerde patiënten konden worden doorgestuurd voor educatie naar een gespecialiseerd diabetes steunteam. Het intensief ondersteuningsprogramma werd ter beschikking gesteld aan 67 huisartsen en 1577 patiënten en voorzag bovenop het basisondersteuningsprogramma een driemaandelijkse follow-up van de huisartsen met bijkomende herinneringen, bijkomende lessenpakketten, benchmarking feedback én feedback over elke individuele ingebrachte patiënt. Beide programma’s werden actief georganiseerd en geïmplementeerd door een ‘zorgprogramma manager’.

Resultaten: De interventies in het basisprogramma hebben de kwaliteit van de diabeteszorg in de onderzoeksregio verbeterd hebben. Dat het intensieve ondersteuningsprogramma geen significant verschil oplevert heeft waarschijnlijk te maken met de complexe, niet-lineaire interacties in de gezondheidszorg.

Praktische toepassing: De interventies in het basisprogramma werden grotendeels overgenomen in een nationaal kwaliteitsverbeteringsprogramma voor subpopulaties van patiënten met type 2 diabetes en chronische nierinsufficiëntie: de zorgtrajecten.

Referenties

 • Boland B, De Muylder R, Goderis G, Degryse J, Gueuning Y, Paulus D et al. Cardiovascular prevention in general practice: development and validation of an algorithm. Acta Cardiol 2004; 59(6):598-605.
 • Boland B, Goderis G. Statins in patients at high risk of cardiovascular disease presenting with peripheral artery disease. Eur Heart J 2004; 25(9):712-713.
 • Borgermans L, Goderis G, Van Den Broeke C, Mathieu C, Aertgeerts B, Verbeke G et al. A cluster randomized trial to improve adherence to evidence-based guidelines on diabetes and reduce clinical inertia in primary care physicians in Belgium: study protocol (NTR 1369). Implement Sci 2008; 3(1):42.
 • Borgermans L, Goderis G, Van Den Broeke C, Verbeke G, Carbonez A, Ivanova A et al. Interdisciplinary diabetes care teams operating on the interface between primary and specialty care are associated with improved outcomes of care: findings from the Leuven Diabetes Project. BMC Health Serv Res 2009; 9:179.
 • Borgermans LA, Goderis G, Ouwens M, Wens J, Heyrman J, Grol RP. Diversity in diabetes care programmes and views on high quality diabetes care: are we in need of a standardized framework? Int J Integr Care 2008; 8:e07.
 • Goderis G, Boland B. Cardiovascular prevention in type 2 diabetic patients: review of efficacious treatments. Acta Clin Belg 2004; 59(6):329-339.
 • Goderis G, Borgermans L, Mathieu C, Van Den Broeke C, Hannes K, Heyrman J et al. Barriers and facilitators to evidence based care of type 2 diabetes patients: experiences of general practitioners participating to a quality improvement program. Implement Sci 2009; 4:41.
 • Goderis G, Borgermans L, Heyrman J, Van Den Broeke C, Grol R, Boland B et al. Type 2 diabetes in primary care in belgium: need for structured shared care. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2009; 117(8):367-372.
 • Goderis G, Borgermans L, Grol R, Van Den Broeke C, Boland B, Verbeke G et al. Start improving the quality of care for people with type 2 diabetes through a general practice support program: a cluster randomized trial. Diabetes Res Clin Pract 2010; 88(1):56-64.
 • Goderis G, Borgermans L, Heyrman J, Van Den Broeke C, Carbonez A, Mathieu C et al. Monitoring modifiable cardiovascular risk in type 2 diabetes care in general practice: the use of an aggregated z-score. Med Care 2010; 48(7):589-595.