Evidence-based practice in eerste hulpTerug naar alle onderzoek rond Boeiend afgerond onderzoek »

Onderzoekers

 • Stijn Van de Velde

Supervisor/Promotor

 • Bert Aertgeerts (Promotor)
 • Dirk Ramaekers (Co-Promotor)
 • Philippe Vandekerckhove (Co-Promotor)

Abstract

Evidence-based practice tracht de kwaliteit van zorg te verhogen door de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar cardiopulmonaire reanimatie door leken en de bevindingen werden vertaald naar evidence-based richtlijnen. Op het vlak van eerste hulp naast reanimatie stond evidence-based practice nog in de kinderschoenen. Het doel van deze thesis was om evidence-based practice te introduceren in het eerstehulponderwijs van Rode Kruis-Vlaanderen en om nieuwe empirische gegevens te verzamelen.

Om deze doelstelling te realiseren, ontwikkelden we eerst een evidence-based richtlijn. Deze richtlijn bepaalde de meest effectieve, veilige en toepasbare eerstehulptechnieken en formuleerde aanbevelingen voor training.
Vervolgens voerden we een systematische review uit om de effectiviteit van eerstehulponderwijs te evalueren. Deze review bepaalde ook het onderzoeksplan voor een randomised controlled trial (RCT). Deze RCT onderzocht of training aangaande drempels tot het bieden van hulp een positieve invloed heeft op het helpend gedrag in noodsituaties van leken getraind in eerste hulp. We maakten gebruik van een misleidingstest om het helpend gedrag te evalueren. In deze misleidingstest wisten de deelnemers niet dat een noodsituatie gesimuleerd werd, noch dat hun helpend gedrag geobserveerd werd. Vertrouwen hebben in het bieden van eerste hulp, zou de drempels tot het bieden van hulp kunnen beïnvloeden.
Daarom hebben we in deze RCT ook gekeken of er een verband was tussen de zelfeffectiviteitsverwachting van de deelnemers en hun helpend gedrag tijdens de misleidingstest.
De nood aan snel beschikbare informatie, in het bijzonder in de context van spoedeisende hulp, heeft geleid tot de methodologie van rapid reviews. In deze rapid reviews worden de methodes voor het zoeken, beoordelen en samenvatten van evidence bepaald door de tijdsbeperkingen. Wij hebben rapid reviews uitgevoerd voor twee specifieke praktijkvragen. Omdat het onderzoek naar de validiteit van rapid reviews erg beperkt is, hebben we de conclusies van een van onze rapid reviews vergeleken met die van een systematische review over hetzelfde onderwerp. Tenslotte, probeerden we een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de kwaliteit van evidence-based richtlijnen door de inhoud en methodologische kwaliteit van richtlijnen over het gebruik van ijs voor acute enkelverstuikingen te vergelijken.

Referenties

 • Van de Velde, S. Evidence-based practice in first aid. Ph. D. Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Belgium; 2011.
 • Evidence-based African first aid guidelines and training materials. Van de Velde S, De Buck E, Vandekerckhove P, Volmink J. PLoS Med. 2011; 8(7):e1001059.
 • Van de Velde S, Heselmans A, Donceel P, Vandekerckhove P, Ramaekers D, Aertgeerts B. Rigour of development does not AGREE with recommendations in practice guidelines on the use of ice for acute ankle sprains. BMJ Qual Saf. 2011 (Epublication ahead of print).
 • Van de Velde S, De Buck E, Dieltjens T, Aertgeerts B. Medicinal use of potatoderived products: conclusions of a rapid versus full systematic review. Phytother Res. 2011; 25(5):787-8.
 • De Buck E, Van de Velde S. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. BET 1. Optimal body position in oral poisoning cases. Emerg Med J. 2010; 27(12):952-3.
 • De Buck E, Van de Velde S. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. BET 2: potato peel dressings for burn wounds. Emerg Med J. 2010;27(1):55-56.
 • Van de Velde S, Heselmans A, Roex A, Vandekerckhove P, Ramaekers D, Aertgeerts B. Effectiveness of nonresuscitative first aid training in laypersons: a systematic review. Ann Emerg Med. 2009;54(3):447-457.
 • Van de Velde S, Broos P, Van Bouwelen M, De Win R, Sermon A, Verduyckt J, Van Tichelen A, Lauwaert D, Vantroyen B, Tobback C, Van den Steene P, Villere S, Mieres CU, Gobl G, Schunder S, Monsieurs K, Bierens J, Cassan P, Davoli E, Sabbe M, Lo G, De Vries M, Aertgeerts B. European first aid guidelines. Resuscitation. 2007;72(2):240-251.