Evidence-Based Health Care: Elektronische richtlijnimplementatie- en ontwikkelingTerug naar alle onderzoek rond Boeiend afgerond onderzoek »

Onderzoekers

  • Annemie Heselmans

Supervisor/Promotor

  • Dirk Ramaekers
  • Bert Aertgeerts

Abstract

Evidence Based Health Care wint de laatste tijd meer en meer terrein. Patiënten, artsen en beleidsmakers zijn bezorgd om de kwaliteit van zorg, onnodige variaties in de zorg worden in vraag gesteld. Het is vanzelfsprekend dat therapieën die hun effectiviteit bewezen hebben, het potentieel hebben om gezondheidsvoordelen te leveren. Daarom is het essentieel een manier te vinden om deze evidence te implementeren in de praktijk. Een potentiële manier hiervoor is het gebruik van de klinische praktijkrichtlijnen. Om eventuele voordelen uit klinische praktijkrichtlijnen te kunnen halen, zijn uiteraard een methodologisch zuiver ontwikkelingsproces en een effectieve implementatiestrategie van deze richtlijnen noodzakelijk.

Elektronische richtlijnimplementatie wordt vanuit de literatuur naar voor geschoven als een veelbelovende manier voor richtlijnimplementatie. In een eerste deel van dit onderzoek gaan we op zoek naar de beschikbare evidence in de literatuur rond elektronische richtlijnimplementatiesystemen. De acceptatie en het gebruik van een recent geïmplementeerd elektronisch decision support systeem in het elektronisch medisch dossier van huisartsen wordt onderzocht.

In een tweede deel van dit onderzoek wordt een nieuw ontwikkelde consensusmethode voor richtlijnontwikkeling, gebaseerd op human computation, geëvalueerd. Human computation is vergelijkbaar met een online Delphi procedure in spelvorm. Deze techniek heeft reeds zijn nut bewezen in de opbouw van kennisdatabanken. Verschillen in de mate van agreement en de mate van evidence met een informele consensusmethode worden onderzocht in een RCT design. Argumenten in het besluitvormingsproces worden geanalyseerd.