Coördinatie en transmurale zorgpadenTerug naar alle onderzoek rond Boeiend Afgerond Onderzoek »

Onderzoekers

    Sabine Van Houdt

Supervisor/Promotor

  • Jan De Lepeleire
  • Jan Heyrman
  • Walter Sermeus

Abstract

Ons huidig gezondheidszorgsysteem is vaak niet aangepast aan de zorg voor chronische patiënten. Deze patiënten hebben vaak nood aan zorg van verschillende zorgverleners uit zowel eerstelijn als het ziekenhuis. Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, wordt een nood ervaren aan coördinatie. Er bestaan verschillende strategieën om coördinatie te verbeteren. Deze strategieën leiden echter niet steeds tot het gewenste resultaat. Eén van de redenen is het gebrek aan een eenduidig kader om deze strategieën te evalueren. De primaire doelstelling van dit onderzoek is dan ook om coördinatie van zorg verder te exploreren.

In eerste instantie wordt in de internationale literatuur gezocht naar bestaande theoretische kaders rond coördinatie van zorg. Deze theoretische kaders geven ons inzicht in de sleutelconcepten en de relaties tussen deze concepten.

Vervolgens worden de sleutelconcepten en de relaties tussen deze sleutelconcepten in de dagelijkse praktijk uitgetest door het exploreren van:

  • ervaringen van patiënten en hun zorgverleners rond coördinatie van zorg tussen eerste lijn en het ziekenhuis;
  • zorgpaden als strategie om coördinatie van zorg tussen eerstelijn en het ziekenhuis te optimaliseren en het effect van een transmuraal zorgpad op de coördinatie en kwaliteit van zorg. We focussen onze aandacht op zorgpaden omwille van de toenemende interesse om zorgpaden uit te breiden naar de eerste lijn en het gebrek aan evidentie over zorgpaden als coördinatiestrategie tussen eerstelijn en het ziekenhuis.

Contact

sabine.vanhoudt@med.kuleuven.be