Vroegdiagnose van abdominale kankersTerug naar alle onderzoek rond Diagnostiek »

Onderzoekers

  • Marjolein Truyers

Supervisor/Promotor

  • Frank Buntinx

Abstract

Onze afdeling werkt, samen mat partners uit verschillende Europese landen, mee aan een Noors initiatief, dat moet toelaten de vroegdiagnose van abdominale kankers te verbeteren.

Onze hoofddoelstelling is het onderzoeken van het belang van symptomen, klinische bevindingen, bijkomend onderzoek, comorbiditeit en de mate dat de huisarts abdominale kanker als diagnose verdenkt, bij de diagnostiek van abdominale kankers in de eerste lijn.

Klinische studies over kanker worden meestal uitgevoerd in ziekenhuizen. Veel studies zijn relevant voor de huisartsenpraktijk, maar de klinische realiteit verschilt tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis. Evidence-based diagnostische strategieën vereisen dan ook gegevens van patiënten die consulteren bij de huisarts.

We verwachten dat onze studie in de eerste lijn hierover meer gedetailleerde informatie kan geven en zo de bestaande kennis kan uitbreiden over hoe huisartsen kunnen omgaan met symptomen tijdens consultaties met individuele patiënten.

Voor deze studie maken we gebruik van een eenvoudig registratieformulier, waarop de aan- of afwezigheid van klachten en symptomen aangegeven werd en dat speciaal ontwikkeld was voor gemakkelijke registratie bij de huisarts. In het voorjaar van 2011 heeft een vijftigtal Vlaamse huisartsen gedurende tien dagen een dergelijk formulier ingevuld voor alle mensen die met eender welke buikklachten raadpleegden. In de loop van het najaar zal van deze mensen nagegaan worden of er ondertussen een diagnose van kanker gesteld is.

Op basis hiervan berekenen wij de sensitiviteit, specificiteit, voorspellende waarde en likelihood ratios van de geregistreerde symptomen en van combinaties van abdominale en algemene klachten in relatie tot abdominale kanker in het algemeen, en in relatie tot de belangrijkste vormen van abdominale kanker, zoals colorectale kanker, ovariumkanker en urologische kankers.