Risicostratificatie bij patiënten met syncopeTerug naar alle onderzoek rond Boeiend afgerond onderzoek »

Onderzoekers

 • Peter Vanbrabant

Supervisor/Promotor

 • Bert Aertgeerts (Promotor)
 • Frank Buntinx (Co-Promotor)
 • Jean Bernard Gillet (Co-Promotor)

Abstract

Syncope wordt gedefinieerd als een kortstondig bewustzijnsverlies uitgelokt door globale cerebrale hypoperfusie. Hoewel dikwijls een goedaardig verloop optreedt, wordt syncope soms uitgelokt door een levensbedreigende aandoening. Uitgebreide diagnostische strategieën (om de oorzaak van de syncope op te sporen) leiden tot veelvuldige onderzoeken met lage diagnostische opbrengt, ziekenhuisopnames en aanzienlijke kosten. Daarom beveelt de ESC (European Society of Cardiology) aan om risicostratificatie uit te voeren eerder dan over te gaan tot diagnosestelling. Verschillende predictieregels werden hiervoor reeds ontwikkeld. Desondanks blijft het correct inschatten van de uitkomst na syncope moeilijk.

Het onderzoeksproject bestaat uit:

 1. Bepaling van de diagnostische opbrengst van onderzoeken uitgevoerd op de dienst spoedgevallen bij patiënten met een syncope.
 2. Bepaling van de incidentie van en uitkomst na syncope in de eerstelijnszorg, alsook de risicofactoren voor ernstige uitkomst, gebruikmakend van gegevens uit het Intego registratienetwerk.
 3. Veldstudie: Bepaling van de accuraatheid van de ‘rode vlaggen’ zoals opgesteld door de NICE richtlijn voor het inschatten van ernstige uitkomst na syncope.
  - Waarde van geautomatiseerde ECG interpretatie
  - Waarde van ECG bij vermoeden van vasovagale syncope
 4. Systematische review: waarde van ‘signs and symptoms’ bij bepaling van de oorzaak van syncope.