Diagnostische triage & waarde van technologische hulpmiddelen bij acuut zieke kinderenTerug naar alle onderzoek rond Diagnostiek »

Onderzoekers

  • Jan Verbakel

Supervisor/Promotor

  • Frank Buntinx
  • Bert Aertgeerts
  • An De Sutter

Abstract

Acute ziekte is een van de meest voorkomende problemen bij kinderen in de eerste lijn. Daarentegen zijn ernstige infecties bij kinderen zeldzaam, maar hun impact is erg groot (op vlak van morbiditeit, mortaliteit en inductie van angst en defensief gedrag bij artsen). Het tijdig herkennen en doorverwijzen van ernstige infecties naar de 2e lijn is primordiaal om complicaties te voorkomen.

Onze doelstellingen zijn een verbeterde detectie van deze ernstige infecties bij kinderen in de eerste lijn om zo sneller een juiste behandeling te geven, het verminderen van onnodig voorschrijven van antibiotica bij niet-ernstige infecties en het inventariseren van bestaande vangnetprocedures om ouders correct gerust te stellen en te adviseren wanneer opnieuw contact op te nemen met hun arts.

Zo heeft dit onderzoek tot doel artsen te ondersteunen in hun beleid bij acuut zieke kinderen. Dit onderzoeksproject bevat, onder andere:

  • een veldstudie, bestaande uit een combinatie van een diagnostische en een interventie-studie, gestoeld op de reeds lang-bestaande onderzoekslijnen op onze afdeling, in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent.
  • Een multipele externe validatie van bestaande klinische beslisregels in een internationaal netwerk van data geregistreerd bij acuut zieke kinderen.
  • Appreciatie van de methodologische aspecten en (h)erkennen van de moeilijkheden bij het uitvoeren van diagnostisch onderzoek op (inter)nationaal niveau.

Referenties

Wallace E, Smith SM, Perea-Salazar R, Vaucher P, McCowan C, Collins G, Verbakel J, Lakhanpaul M, Fahey T. Framework for the impact analysis and implementation of Clinical Prediction Rules. BMC Med Inform Decis Mak 2011; 11:62.

Thompson M, Van den Bruel A, Verbakel J, Lakhanpaul M, Hai-Hassan T, Stevens R, Moll H, Buntinx F, Berger M, Aertgeerts B; Oostenbrink R, Mant D. Final report for HTA Project 07/35/05: Systematic review and validation of prediction rules for identifying children with serious infections in emergency departments and urgenaccess primary care. HTA 2012; 16(15): 1-100.