Chronische nierinsufficiëntie bij ouderenTerug naar alle onderzoek rond Diagnostiek »

Onderzoekers

  • Gijs Van Pottelbergh

Supervisor/Promotor

  • Jan Degryse (KULeuven)
  • Pierre Wallemacq (UCL)

Abstract

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een frequent voorkomende chronische ziekte bij ouderen. Ons onderzoek bestaat uit 3 grote onderdelen:

  1. Hoe berekenen we best de nierfunctie bij ouderen? We weten immers dat de bestaande methoden om de nierfunctie te schatten onvoldoende gevalideerd zijn bij ouderen (1) en dat de verschillen tussen de bestaande methoden om de nierfunctie bij ouderen te schatten grote verschillen opleveren wanneer we ze toepassen bij ouderen (2). Doel van dit onderzoek is een beter methode te vinden om de nierfunctie bij ouderen te berekenen.
  2. Welke ouderen met nierinsufficiëntie hebben een hoger risico op terminaal nierfalen en/of hogere sterftekans? Ongeveer 30 % van de personen van 70 jaar of ouder (3) heeft een gedaalde nierfunctie. Doel is een risicoprofiel opstellen dat ons toelaat om uit deze zeer grote groep van ouderen een kleinere groep te selecteren met een toegenomen risico op terminaal nierfalen en/of een hogere sterftekans. Hiervoor gebruiken we de data van de Intego-databank (4), de Leiden 85+ plus studie (5) en vooral de BELFRAIL studie (6, 7).
  3. Wat zijn de consequenties van nierinsufficiëntie voor andere aandoeningen en de behandeling van deze aandoeningen bij ouderen? Ouderen patiënten hebben zelden alleen nierinsufficiëntie. Samen met andere onderzoekers zoeken we dus naar de gevolgen van nierinsufficiëncie. Hierbij focussen we in de eerste plaats op de link met hartfalen, de invloed op het metabolisme van vitamine D (9), het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen en infecties bij ouderen met een gedaalde nierfunctie en het gebruik van medicatie bij ouderen met nierinsufficiëntie.

Referenties

  • Van Pottelbergh G, Van Heden L, Mathei C, Degryse J. Methods to evaluate renal function in elderly patients: a systematic literature review. Age Ageing 2010 Sep;39(5):542-8.