Palliatieve zorgTerug naar het overzicht »

Navormingsaanbod Palliatieve zorg

Doelgroep
Opleiders, stageleiders, haio's, huisartsen. 
Individuele huisartsen of een Lok, een kring of een adhocgroep kunnen hieraan deelnemen. In onderling overleg met de groep wordt dan een startdatum en vervolgdata vastgelegd.

Achtergrond
Tijdens het laatste levensjaar van patiënten kunnen huisartsen een belangrijke bijdrage leveren zowel in de kwaliteit van zorg als in de kwaliteit van leven. HIPP, het project 'Huisarts in een Programma Palliatieve zorg'  wil huisartsen “faciliteren” om deze bijdrage te optimaliseren. 

Leerdoelen en opzet
Essentiële onderdelen van dit programma zijn: het identificeren van de palliatieve patiënten van de praktijk; het inventariseren van hun noden, behoeften en verwachtingen; het plannen van de zorg rond het levenseinde van de patiënt. Om dit stappenplan met succes uit te voeren krijgen de deelnemers theoretische en praktische ondersteuning rond zeven belangrijke topics: communicatie, controle van pijn en symptomen, continuïteit, ondersteuning van de naaste, de zorg in de stervensfase en continu leren. De implementatie van dit zorgprogramma in de huisartsenpraktijk doen we via facilitaties van huisartsengroepen. Tijdens één werkjaar voorzien we vier vergadermomenten (telkens twee uur 'hands on'-navorming) met de ganse groep, ondersteund door tussentijdse telefonische contacten.  We moedigen duo-inschrijvingen (HAIO- PO) van harte aan. Bij iedere facilitatie is er ook een “werkopdracht of huiswerk” (bestaande uit lectuur en oefeningen). Deze facilitaties worden begeleid door (co-)facilitatoren: specifiek voor dit zorgprogramma opgeleide en getrainde huisartsen. De inspiratie voor dit Programma Palliatieve zorg ontleenden we aan het Gold Standards Framework - Caring for the dying at home. Klik hier om de opleiding meer in detail te verkennen: ontdek de multimediale inleiding (30 minuten). 

Wanneer?
De opleiding start in januari 2013.

Accreditering
Afgestudeerde huisartsen kunnen met dit programma 12 credit points verwerven.

Aanmelding
ICHO vzw, tel. 016 33 74 67 - fax: 016 33 74 80 - e-mail: icho@icho.be