Beleidsraad

De opleiding tot huisarts (van basisopleiding tot vervolgopleiding) en het voortgezet medisch onderwijs worden in goede banen geleid door de onderwijsraad. Zij toetst haar beleid af aan het docentenforum. Dat bestaat uit interne en externe docenten, en een studentenvertegenwoordiging. De onderwijsraad komt maandelijks bijeen; het docentenforum om de drie maanden.

Daarnaast is er ook de permanente onderwijscommissie (POC) Huisartsgeneeskunde

Docentenforum

Samenstelling:
alle docenten (intern en extern), delegatie studenten

Bijeenkomsten:
driemaal per academiejaar

Verantwoordelijke:
Ann Roex

Secretariaat:
Martine Goossens

Het Onderwijsteam