InternationaliseringTerug naar het overzicht »

Het ACHG heeft, binnen de internationaliseringstrategie van de universiteit, volgende concrete doelstellingen:

  • Onze relaties met bevoorrechte partners ontwikkelen, heroriënteren of versterken, waarbij we van bilaterale naar multilaterale akkoorden evolueren (tussen KU Leuven en UCL, Sint-Petersburg, Nijmegen, Oxford,…).
  • Inhoudelijke domeinen identificeren met aandacht voor de sterktes van elke partner: hiervoor is een rol weggelegd voor onze doctoraatschool en onderzoeksgroepen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk internationaal masterprogramma in ‘Public health” en of “health sciences research” ligt ook geheel in deze lijn.
  • Internationale mobiliteit van studenten, onderzoekers en medewerkers bevorderen: via onder meer Erasmus-programma’s, ‘distance learning’, rekrutering van uitstekende internationale (doctoraat)studenten, gastdocentschappen met koppeling tussen onderzoek en onderwijs.