Terug naar de kalender »

Pentalfa-sessie: Communicatie in het zorgproces

Gaat door op donderdag 11 december 2014

In het veranderende klimaat rond patiëntenrechten speelt communicatie een almaar grotere rol. Van arts-specialisten wordt verwacht dat ze op een accurate manier hun patiënt kunnen informeren over mogelijke therapieën, maar ook dat ze op een goede, duidelijk gestructureerde en heldere manier kunnen communiceren met hun collega’s. Deze sessie wil via verschillende invalshoeken het belang van goede communicatie in het zorgproces benadrukken.

Programma

Communicatie patiënt-arts: wat loopt er goed? Wat kan er beter? Enkele dringende topics
door prof. dr. Chantal Van Audenhove, LUCAS, KU Leuven

Juridische aspecten rond communicatie in het zorgproces
door de heer Tom Goffin, Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, KU Leuven

Belang van communicatie in het zorgproces
door de heer Lieven Mangelschots, Kwaliteitscel, UZ Leuven en de heer Kris Vanhaecht, Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen, KU Leuven

Communicatie arts-collega
door prof. dr. Koen Poesen, Laboratoriumgeneeskunde, UZ Leuven en prof. dr. Birgitte Schoenmakers, ACHG

Praktische info

U kunt deze module op afstand volgen vanuit verschillende provincies.
Startuur: onthaal 19:30, start 19:55
Prijs: gratis
Accreditering: voorzien

Voor meer informatie en inschrijving, klik hier