Terug naar de kalender »

Pentalfa-sessie: Het kind met gedragsproblemen op school: samenwerking tussen eerste en tweede lijn

Gaat door op donderdag 04 december 2014

Het begeleiden en opvolgen van kinderen met gedragsproblemen op school vraagt een multidisciplinaire aanpak en samenwerking. Voor de huisarts is het niet altijd duidelijk of en wanneer een kind aangemeld met gedragsproblemen ook werkelijk een diagnostisch onderzoek behoeft. Een verwijzing naar gespecialiseerde hulp is dan meestal ook niet eenvoudig te maken. De arts verbonden aan het CLB heeft hier een adviserende en bemiddelende rol. Eens een kind in een opvolg- en behandeltraject bij de kinderpsychiater is opgenomen, blijft een overleg met de eerste lijn cruciaal voor een optimale ondersteuning van kind, ouders en school. 

Programma

Rol van de CLB-arts in de verwijzing en de opvolging van een kind met gedragsproblemen op school
door CLB-arts met ondersteuning van prof. Karel Hoppenbrouwers, Omgeving en Gezondheid, WVVJ

Fasering van diagnostiek en aanpak van ADHD en gedragsproblemen in de lagere school: PRODIA-protocollen voor beginners
door prof. dr. Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiatrie UPC, KU Leuven

De huisarts in de verwijsdriehoek bij het kind met gedragsproblemen op school
door prof. dr. Birgitte Schoenmakers, ACHG

Praktische info

U kunt deze module op afstand volgen vanuit verschillende provincies.
Startuur: onthaal 19:30, start 19:55
Prijs: gratis
Accreditering: voorzien

Voor meer informatie en inschrijving, klik hier