Terug naar de kalender »

Symposium Trauma 14

Gaat door op vrijdag 10 oktober 2014

De dienst traumatologie UZ Leuven organiseert op 10 en 11 oktober 2014 zijn eerste herfstsymposium. 

Het laatste decennium is het aandeel van de ouderenpopulatie op de afdeling exponentieel toegenomen. Binnen de holistische approach, waarbij we de patiënt als een geheel en niet als de som van geïsoleerde (musculoskeletale) letsels willen benaderen, vormt de ouderenpopulatie een bijzondere uitdaging. De teamapproach, waarbij er proactief multidisciplinair wordt samengewerkt met de eerstelijnszorg, paramedici, verpleegkundigen en artsen, staat model voor onze andere zorgprogramma’s. 

Op dit symposium wil men, naast het uitwisselen van informatie met alle betrokken zorgverleners, een warme blijvende dialoog tot stand brengen. Die zal er toe bijdragen dat de zorg voor onze oudere patiënten met een trauma blijvend zal verbeteren. Ook hier geldt dat traumazorg ketenzorg is, die start met preventie en eindigt met maximale revalidatie. Deze keten moet gesloten verbonden zijn van de eerste lijn tot het universitaire centrum en terug. 

Praktische informatie

Wanneer? vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober 2014.

Plaats? Huis van Chièvres, Groot Begijnhof, Leuven

Accreditering is aangevraagd.

Deelname is gratis na voorafgaande aanmelding voor 1 oktober 2014 op www.uzleuven.be/traumatologie/trauma14

Klik hier voor het programma.