Terug naar de kalender »

Drugsscreening: een deal met het lab.

Gaat door op donderdag 20 februari 2014

Plaats: MCH Leuven Grote vergaderzaal

Sprekers: appr. dr.Steven Pauwels laboratoriumgeneeskunde UZ Leuven, appr. dr. Luc Van Campen klinisch bioloog MCH Leuven

Moderator: dr. Geert Van Boxem

Voor meer info klik hier

After work session: nieuwe diabetesmedicatie: cardiovasculaire effecten

18 u - 19.30 u

Opleiding Systematic Review Part I

9 u - 16.30 u

Optimalisatie van de arts-patiënt relatie

21 u - 23 u

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg: interdisciplinaire perspectieven

-

Leuvense Dagen Inwendige Geneeskunde

9u - 17u30

Pentalfa: Dringende geriatrische zorg

19.55 u - 22 u

Navormingscyclus Residentiële Ouderenzorg

21 u - 23 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 1)

9 u - 17 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 2)

9 u - 17 u

Patient Partners Program

21 u - 23 u