Terug naar de kalender »

Opleiding Management van transmurale zorg: de nieuwe uitdaging.

Gaat door op zaterdag 15 februari 2014

Chronische zorg, en de organisatie en management ervan, wordt stilaan voor ons allemaal de grote uitdaging. Huisartsen ervaren dit in hun praktijk, kringen hebben er steeds meer mee te maken, de opdrachten van de LMN’s verschuiven stilaan van strikte implementatie van zorgtrajecten naar de bredere chronische zorg. Onze Leuvense opleiding, die enkele jaren heel specifiek naar de nieuwe ZTP in ons landschap gericht was, verschuift ook: naar de brede chronische zorg, en een management in een transmurale context, over de lijnen heen.

De opleiding richt zich naar allerlei “leidinggevenden” : dus ook naar diegenen die in de huisartsenkringen, de stuurgroepen chronische zorg, en management van zorgtrajecten naar chronische zorg een rol spelen.

Om het leidinggevende huisartsen mogelijk te maken aan deze opleiding deel te nemen werd gekozen voor zaterdagvoormiddagen. De opleiding wordt beperkt tot 5 voormiddagen, één per maand en begint in februari.

Meer info over deze 5daagse opleiding en het inschrijvingsformulier vindt u hier folderopleiding inschrijvingsformulier

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg: interdisciplinaire perspectieven

-

Leuvense Dagen Inwendige Geneeskunde

9u - 17u30

Pentalfa: Dringende geriatrische zorg

19.55 u - 22 u

Navormingscyclus Residentiële Ouderenzorg

21 u - 23 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 1)

9 u - 17 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 2)

9 u - 17 u

Patient Partners Program

21 u - 23 u

Workshops: spoed voor de eerste lijn

-

Symposium “Acute klinische syndromen"

8 u - 13 u

NOAC’s anno 2017: een update

12 u - 14 u