Terug naar de kalender »

Opleiding Management van transmurale zorg: de nieuwe uitdaging.

Gaat door op zaterdag 15 februari 2014

Chronische zorg, en de organisatie en management ervan, wordt stilaan voor ons allemaal de grote uitdaging. Huisartsen ervaren dit in hun praktijk, kringen hebben er steeds meer mee te maken, de opdrachten van de LMN’s verschuiven stilaan van strikte implementatie van zorgtrajecten naar de bredere chronische zorg. Onze Leuvense opleiding, die enkele jaren heel specifiek naar de nieuwe ZTP in ons landschap gericht was, verschuift ook: naar de brede chronische zorg, en een management in een transmurale context, over de lijnen heen.

De opleiding richt zich naar allerlei “leidinggevenden” : dus ook naar diegenen die in de huisartsenkringen, de stuurgroepen chronische zorg, en management van zorgtrajecten naar chronische zorg een rol spelen.

Om het leidinggevende huisartsen mogelijk te maken aan deze opleiding deel te nemen werd gekozen voor zaterdagvoormiddagen. De opleiding wordt beperkt tot 5 voormiddagen, één per maand en begint in februari.

Meer info over deze 5daagse opleiding en het inschrijvingsformulier vindt u hier folderopleiding inschrijvingsformulier