Terug naar de kalender »

Richtlijnendag

Gaat door op zaterdag 28 september 2013

Richtlijnendag op 28 september 2013 in Leuven (campus Gasthuisberg)

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn groepeert tal van partners actief in de eerstelijnsgezondheidszorg met expertise op vlak van de ontwikkeling van richtlijnen voor de eerste lijn. Deze werkgroep organiseert voor de eerste keer een Richtlijnendag op zaterdag 28 september in Leuven (campus Gasthuisberg).

De nadruk van dit symposium ligt zowel op de ontwikkeling van richtlijnen als op de praktische implementatie ervan.
In de voormiddag is er een plenaire sessie met keynote speeches van de overheid en van Philip van der Wees (Guidelines International Network, Nederland), Michel Laurence (Haute Autorité de Santé, Frankrijk), Ilkka Kunnamo (huisartsenorganisatie Duodecim, Finland) en Stijn Van de Velde (EBMPracticeNet, België).
In de namiddag organiseren de deelnemende organisaties verschillende workshops.

Het symposium richt zich tot alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks hun steentje bijdragen tot kwaliteitsvolle eerstelijnszorg en die meer willen weten over wat richtlijnen zijn, waar je kwaliteitsvolle richtlijnen kunt vinden, en hoe ze worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Een ideale gelegenheid om experts op vlak van richtlijnontwikkeling te ontmoeten.

Het volledige programma, meer praktische informatie en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u terug op www.ebp-guidelines.be