Terug naar de kalender »

De opleider als rolmodel

Gaat door op donderdag 21 maart 2013

LOCATIE: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Deelname is gemaximeerd op 30 deelnemers; inschrijving op volgorde van aanmelding.
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops van de NVMO-werkgroep PMO.

Aanmelden
Opgeven via onderstaand inschrijfbericht vóór uiterlijk 13 maart 2013. U ontvangt per omgaand een bericht van ontvangst. In het weekend voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een definitieve bevestiging met programma, deelnemerslijst, locatie en routebeschrijving.

Data volgende workshops:19/06/13, 25/09/2013, 21/01/2014, 20/03/2014, 18/06/2014
Zie voorts: http://www.nvmo.nl/werkgroepen/praktijk_van_het_medisch_onderwijs

****************************************INSCHRIJFBERICHT**********************************
na invulling van onderstaande gegevens dit inschrijfbericht verzenden
via mail naar m.verwijnen@maastrichtuniversity.nl
naam & voornaam:
instelling& afdeling:
professie/beroep:
functie:
e-mail: Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve zorg: interdisciplinaire perspectieven

-

Leuvense Dagen Inwendige Geneeskunde

9u - 17u30

Pentalfa: Dringende geriatrische zorg

19.55 u - 22 u

Navormingscyclus Residentiële Ouderenzorg

21 u - 23 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 1)

9 u - 17 u

Leuvense Dagen voor Huisartsen Inwendige geneeskunde (dag 2)

9 u - 17 u

Patient Partners Program

21 u - 23 u

Workshops: spoed voor de eerste lijn

-

Symposium “Acute klinische syndromen"

8 u - 13 u

NOAC’s anno 2017: een update

12 u - 14 u