Terug naar de kalender »

De opleider als rolmodel

Gaat door op donderdag 21 maart 2013

LOCATIE: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Deelname is gemaximeerd op 30 deelnemers; inschrijving op volgorde van aanmelding.
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops van de NVMO-werkgroep PMO.

Aanmelden
Opgeven via onderstaand inschrijfbericht vóór uiterlijk 13 maart 2013. U ontvangt per omgaand een bericht van ontvangst. In het weekend voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een definitieve bevestiging met programma, deelnemerslijst, locatie en routebeschrijving.

Data volgende workshops:19/06/13, 25/09/2013, 21/01/2014, 20/03/2014, 18/06/2014
Zie voorts: http://www.nvmo.nl/werkgroepen/praktijk_van_het_medisch_onderwijs

****************************************INSCHRIJFBERICHT**********************************
na invulling van onderstaande gegevens dit inschrijfbericht verzenden
via mail naar m.verwijnen@maastrichtuniversity.nl
naam & voornaam:
instelling& afdeling:
professie/beroep:
functie:
e-mail: Samenwerking met apothekers (medicatieschema)

12 u - 14 u

Samenwerking met apothekers (medicatieschema)

21 u - 23 u

(nog te bepalen)

21 u - 23 u

(nog te bepalen)

21 u - 23 u

Anafylactische reacties op wespen en bijen: strategie

21 u - 23 u

Ontmoetingsavonden 2018 Specialisten - Huisartsen MCH

20 u - 23 u

Ontmoetingsavonden 2018 Specialisten - Huisartsen MCH

20 u - 23 u

SOA

21 u - 23 u

Pediatrie: zevende-dagsonderzoek

12 u - 14 u

Osteoporose: stand van zaken

21 u - 23 u