Terug naar de kalender »

LMN-netwerkdag

Gaat door op zaterdag 16 maart 2013

LMN-netwerkdag: Toekomst van de chronische zorg, we moeten erbij zijn!

Zaterdag 16 maart van 9 tot 13 uur, Universiteit Antwerpen, Promotiezaal Campus Drie Eiken

Op zaterdag 16 maart organiseert VINO, een thematische werkgroep van het kringloket/Domus Medica en de vier universiteiten, een belangrijke netwerkdag voor uw huisartsenkring, uw LMN, uw eerstelijnsgezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat u zeker vertegenwoordigd bent. In 2013 en 2014 worden federaal en Vlaams immers de bakens uitgezet. Wie hierin inspraak wil hebben, moet er zeker bij zijn.

Op deze netwerkdag worden ervaringen uitgewisseld over de werking van de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) met hun zorgtrajectpromotoren (ZTP) in de voorbije drie jaar. Deze netwerkdag wil de aanzet geven tot een brede eerstelijnsvisie op de (re)organisatie van de chronische zorg.

De kern van deze studievoormiddag wordt gevormd door vier VINO-werkgroepen van LMN-verantwoordelijken en zorgtrajectpromotoren, gebaseerd op vier thema’s: multidisciplinariteit, uitbreiding tot totaaldiabetes, uitbreiding tot brede chronische zorg en regiohuizen als ankerpunt. Over deze thema’s werden visieteksten ontwikkeld die elke deelnemer vooraf worden toegestuurd. Met de visie, reflectie en aanvullingen van de deelnemers tijdens de werkgroepen wordt achteraf een waardevol document ontwikkeld, dat de toekomst van de chronische zorg mee vorm zal geven.

De werkgroepen worden voorafgegaan door een plenaire zitting van Dirk Dewolf,adjunct-kabinetschef van minister Jo Vandeurzen, over het belang van de omschrijving van de zorgregio’s bij de overheveling van de huisartsenorganisaties naar Vlaanderen in 2014.

De netwerkdag eindigt met een toekomstschets van Ri De Ridder, directeur-generaal van het Riziv, over de organisatie van de chronische zorg en de zorgtrajecten in België.

Kringvoorzitters, zorgtrajectpromotoren, leden van de diverse stuurgroepen en voorzitters van LMN’s en SEL’s, vertegenwoordigers van andere disciplines, en geïnteresseerde huisartsen zijn van harte welkom op deze netwerkdag.

Inschrijven (60 euro) kan via de website van de Universiteit Antwerpen: klik door naar http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CHA&n=113097. Daar vindt u ook het programma.