Huisartsen: correcte registraties ikv Covid19 pandemie


Noodzaak

Er is nood aan uniforme registratie van (mogelijke) infecties met SARS-CoV-2. Dit is cruciaal voor een snelle en eenvoudige opvolging van de epidemie in een zo groot mogelijke populatie.

Belangrijk is om correct te registreren zodat we deze pandemie nauwkeurig kunnen opvolgen en in kaart brengen, ook in de eerste lijn. We communiceren dit ook met de softwareleveranciers om de registratie voor de gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken. De meesten bevestigen ons dat deze aanpassingen zijn opgenomen, update zeker naar de meest recente versie van uw pakket.

Patiëntencategorieën

Op basis van de definities van Sciensano en de ECDC komen we tot de volgende mogelijkheden, gelieve dus de juiste zoektermen te gebruiken die overeenstemmen met de definitie die van toepassing is:

 • ICPC2 code A77 en ICD10 code B34.2: Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID-19
  • Definitie: Deze patiënt heeft een positieve laboratoriumtest voor SARS-CoV-2
  • Te gebruiken zoekterm: ‘Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID-19’
 • ICPC2 code R80 en ICD10 code J11.1: mogelijk geval COVID-19
  • Definitie: Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen
   • die nieuw verschijnen of
   • die verslechteren, indien de patiënt chronische respiratoire symptomen vertoont
  • Te gebruiken zoekterm: ‘Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID-19’
 • ICPC2 code R27, ICD10 code Z71.1: Coronavirus infectie: nauw contact met coronavirus
  • Definitie: Nauw contact: Zie hier
  • Te gebruiken zoekterm: ‘Coronavirusinfectie: nauw contact met coronavirus zonder actuele klinische verdenking voor COVID-19’
 • ICPC2 code R27, ICD10 code Z71.1: angst voor coronavirus zonder actuele klinische verdenking voor COVID-19
  • Definitie: De patiënt consulteert met bezorgdheden over het coronavirus zonder dat deze in één van de andere categoriëen valt
  • Te gebruiken zoektermen: ‘Angst voor niet aangetoonde andere ziekte luchtwegen (bv. COVID-19 coronavirusinfectie)’

Richtlijnen rond registreren van Covid 19 in Vlaanderen

Dit document is in overleg met de registratie netwerken Intego en iCARE-data en Domus Medica tot stand gekomen om alle mogelijke gevallen in de eerste lijn te kunnen registreren en zo de pandemie opvolgen.

Tabel zoals die in de softwarepaketten geïntegreerd wordt

IBUI

ICPC2

ICD10

Thesaurs term NL

Thesaurs term FR

10118837

A77

B34.2

Coronavirusinfectie: bewezen geval COVID-19

Infection coronavirus: cas avérés COVID-19

10118856

R80

J11.1

Coronavirusinfectie: mogelijk geval COVID-19

Infection coronavirus: cas éventuel COVID-19

10118857

R27

Z71.1

Coronavirusinfectie: nauw contact met coronavirus zonder actuele klinische verdenking voor COVID-19

Infection coronavirus: contact étroit avec le coronavirus sans contact étrois avec coronavirus sans suspicion clinique COVID-19

10118858

R27

Z71.1

Angst voor niet aangetoonde andere ziekte luchtwegen (bv. COVID-19 coronavirusinfectie)

Crainte d’autre maladies respiratioires non prouvées (p. ex. COVID-19 infection coronavirus)

Dit document is in overleg met de registratie netwerken Intego, iCARE-data en Domus Medica tot stand gekomen om alle mogelijke gevallen in de eerste lijn te kunnen registreren en zo de pandemie opvolgen.

Dank voor jullie inzet!

1 - 04 - 2020