Investigation of three clusters of COVID-19 in Singapore: implications for surveillance and response measures

Duider: Dr. Nicolas Delvaux

Bron: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30528-6/fulltext

Korte samenvatting van de belangrijkste gegevens van de nieuwe studie

Deze studie analyseerde drie clusters aan COVID-19 infecties in Singapore in februari 2020 om de interacties en mogelijke vormen van transmissie te beoordelen. 36 bevestigde COVID-19 gevallen werden bestudeerd en teruggebracht tot drie aparte clusters. Transmissie van SARS-CoV-2 gebeurde voornamelijk door langdurig contact met een geïnfecteerde persoon. De mediane incubatieperiode van SARS-CoV-2 was 4 dagen (IQR 3-6 dagen). Transmissie tijd binnen het gezin met een bevestigd geval van COVID-19 lag tussen 3 en 8 dagen.

18 - 03 - 2020