“De kans op overlijden bij opgenomen patiënten in het ziekenhuis stijgt met de leeftijd, een hogere sepsis-score (SOFA) en D-dimeren ≥1 µg/mL. Hoewel niet uitgevoerd op patiënten uit de eerste lijn, kunnen de resultaten van dit relatief kleinschalig onderzoek een rol spelen bij de triage van patiënten naar intensievere behandeling in het ziekenhuis.”

Duider: Dr. Nicolas Delvaux

Bron: F Zhou, T Yu, R Du, G Fan, Y Liu, Z Liu et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet (2020), published online March 9.: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566-3/fulltext

Korte samenvatting van de belangrijkste gegevens van de nieuwe studie:
Deze retrospectieve cohort studie uit Wuhan, includeerde 191 volwassen (>18 jaar) opgenomen in het ziekenhuis waarvan 54 stierven tijdens hun opname. Via logistisch regressie modellen konden de auteurs enkele risicofactoren identificeren die geassocieerd waren met het risico op overlijden. Er was een associatie tussen overlijden en hogere leeftijd (OR 1,10, 95% CI 1,03-1,17 per toegenomen levensjaar, p=0,0043), hogere Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score (OR 5,65, 95% CI 2,61-12,23, p<0,0001), en D-dimeren hoger dan 1 µg/mL (OR 18,42, 95% CI 2,64-128,55, p=0,0033) bij opname. Virale afscheiding kon worden gedetecteerd tussen de 8 en 37 dagen, met een mediaan van 20,0 dagen (IQR 17,0-24,0 dagen) bij genezen patiënten, maar blijvende virale afscheiding bij overledenen.

17 - 03 - 2020