“Op basis van deze retrospectieve studie bij een zeer beperkte groep van 41 zorgverleners met korte follow up bleken chirurgische maskers goed te beschermen tegen COVID-19.”

Duider: Prof. dr. Bert Aertgeerts en Prof. dr. Jan Degryse

Korte samenvatting van de belangrijkste gegevens van de nieuwe studie

Er blijven veel vragen bestaan over de effectiviteit van protectieve kledij en maskers bij zorgverstrekkers die met SARS°CIV2 incontact komen. Deze case study had als doel om na te gaan wat de besmettingsgraad was bij artsen en verplegenden die een patiënt verzorgden met een pneumonie vooraleer de COVDI-19 diagnose gekend was. De patiënt kwam één dag na opname hij op Intensieve zorgen terecht. Hij werd beademd en na drie dagen verbeterde hij klinisch waarna de beademing werd stopgezet. Pas dan werd er een wisser genomen en Covid 19 vastgesteld. 

In totaal kwamen 41 zorgverstrekkers met deze patiënt in contact gedurende minsten 10 minuten en op een afstand van minder dan 2m. Post-hoc werden ze allemaal in voor twee weken thuis geïsoleerd met dagelijkse monitoring en opvolging door middel van swabs op dag 1, 2 en 5 na de blootstelling. Geen enkele test bleek positief. De auteurs besluiten (voorzichtig) dat chirurgische marskers blijkbaar goed beschermen. Een en ander sluit aan bij wat eerder geraporteerd werd (1). Enige omzichtigheid bij de interpretatie van dit alles blijft aangewezen omwille van de korte follow-up Maar toch lijkt dit case report relevant.

Eventueel andere relevante studies vermelden:

Weinig is tot nu geweten over de transmissie van het virus van patiënten naar gezondheidswerkers. Het toepassen van correcte strategieën en het volgen van de normale procedures heeft bij dit geval in elk geval ervoor gezorgd dat geen enkele gezondheidswerker besmet werd. Voorlopig zijn er nog geen andere meldingen die dit kunnen bevestigen of ontkrachten.


Besluit:

Dit is casuistiek, maar gaat wel over een patiënt waarvan de diagnose pas op het einde van de opname werd gesteld en waarbij geen enkele gezondheidswerker werd besmet, nadat ze allen de routine handelingen bij deze patiënt hadden gevolgd.


Referenties

Ng K, Poon BH, Kiat Puar TH, et al. COVID-19 and the Risk to Health Care Workers: A Case Report. Ann Intern Med. 2020; [Epub ahead of print 16 March 2020]. doi: https://doi-org.gateway2.cdlh.be/10.7326/L20-0175

TKangqi Ng, MBBS; Beng Hoong Poon, MBBS, MPH, MMed (Family Med); Troy Hai Kiat Puar, MBBS; Jessica Li Shan Quah, MBB et al. COVID-19 and the Risk to Health Care Workers: A Case Report. Annals of Internal Medicine. DOI: 10.7326/L20-0175 https://annals.org/aim/fullarticle/2763329/covid-19-risk-health-care-workers-case-report

(1) Radonovich LJ Jr, Simberkoff MS, Bessesen MT, et al; ResPECT investigators. N95 respirators vs medical masks for preventing influenza among health care personnel: a randomized clinical trial. JAMA. 2019;322:824-833. [PMID: 31479137] doi:10.1001/jama.2019.11645

18-03-2020