Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zhejiang, China: an observational cohort study

Duider: Dr. Nicolas Delvaux, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde; KU Leuven

Bronhttps://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30198-5/fulltextKorte samenvatting van de belangrijkste gegevens van de nieuwe studie

Deze retrospectieve cohortstudie bestudeerde 36 kinderen met COVID-19 in China. Klachten, symptomen en klinische kenmerken van deze kinderen werden geregistreerd en vergeleken met volwassen COVID-19 patiënten en kinderen met H1N1 infectie. De helft (53%) van de bestudeerde kinderen vertoonden matige ziekte tekens met pneumonie en de helft vertoonden milde ziekte tekens of waren zelfs asymptomatisch (28%). De meeste frequente symptomen waren koorts (36%) en droge hoest (19%). In vergelijking met vergelijkbare kinderen besmet met H1N1 en volwassenen met COVID-19, vertoonden kinderen met COVID-19 minder uitgesproken klachten en vaker een asymptomatisch verloop.

Besluit: zoveel mogelijk laten aansluiten bij de praktijk

Het is ondertussen duidelijk dat ook bij kinderen het SARS-Cov-2 zeer ernstige infecties kan veroorzaken, zelfs met de dood tot gevolg. Deze retrospectieve studie op een kleine steekproef van kinderen, toonde weliswaar aan dat kinderen vaker een mild of zelfs asymptomatisch verloop kennen van COVID-19. Dit gegeven ondersteunt de maatregel om contact tussen kinderen en kwetsbare groepen te vermijden, ook wanneer kinderen geen symptomen van COVID-19 vertonen.


Referenties

Qiu H, Wu J, Hong L, Luo Y, Song Q, Chen D. Clinical and epidemiological features of 36 children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Zheijang, China: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020; (published online March 25)


2-04-2020