Doorheen 2020 organiseerden wij elke woensdag van 12-13u een state of the art - 'Covinars' - van de huidige inzichten in COVID19: praktijkrelevant en evidence based.


De opnames van al deze webinars kan u hieronder terugvinden.

 

NAJAAR 2020 

18 / 11 / 2020

De eerste covinar van onze tweede editie. Van de eerste spreker leren we wat we moeten weten over immuniteit en wat we mogen verwachten van een vaccin. Voor de tweede lezing gaan we in op de betekenis en de interpretaties van de cijfers, de werking van de corona-barometer en de impact van deze datacollectie op de organisatie van de zorg.

 • Guido Vanham : Immuniteit en vaccinatie
 • Bert Vaes : Epidemiologie en de barometer in Vlaanderen


25 / 11 / 2020

Met de eerste spreker gaan we in op de zorg voor COVID19-patiënten die op de intensieve zorg verbleven. Vervolgens leren we alles wat de huisarts moet weten over sneltesten en de toepassing ervan in de praktijk. Tenslotte kijken we naar de behandeling en medische aanpak binnen WZC en schakelzorgcentra. Meer en meer patiënten zullen een langere aanpak nodig hebben na COVID-ziekte. Wat kunnen de schakelzorgcentra hierin betekenen?

 • Nicolas Delvaux : Instrument voor post-ICU COVID
 • Ann Van den Bruel : Sneltesten
 • Gijs Van Pottelbergh : Behandeling en medische aanpak binnen WZC en schakelzorgcentra2 / 12 / 2020

Met de eerste spreker gaan we in op de rol van antistolling met betrekking tot COVID19. Vervolgens bekijken we de specifieke presentatie en aanpak van cardiale complicaties bij gehospitaliseerde patiënten met COVID19. Tenslotte bespreken we de actiedrempel om patiënten te laten opnemen en de post-COVID zorg.

 • Peter Verhamme :COVID19 en de rol van antistolling
 • Christophe Vandenbriele : Presentatie en aanpak cardiale complicaties bij gehospitaliseerde patiënten met COVID19
 • Paul De Munter : De actiedrempel om patiënten te laten opnemen en de post-COVID zorg


9 / 12 / 2020

Met de eerste spreker gaan we in op het beleid na COVID19 infectie met de focus op fysieke revalidatie. Vervolgens bekijken we de cardiale risicofactoren en cardiaal lijden tijdens de corona-pandemia. Hart- en vaatziekten zijn namelijk hoogprevalent in de huisartsenpopulatie en bovendien een hoog risicofactor voor ernstig verloop van COVID19. Tenslotte nemen we de recent verschenen richtlijn over de rol van kinderen in de COVID19 pandemie onder de loep.

 • Rik Gosselink : Revalidatie na COVID19
 • Thomas Vanassche : Hypertensie, obesitas, diabetes: cardiale risicofactoren en cardiaal lijden tijdens de corona-pandemie
 • Bert Aertgeerts : COVID, kinderen en onderwijs

16 / 12 / 2020

Antivaxers zijn niet te verwurwen. Is er een manier om de vaccinatietwijfel omtrent COVID toch anders aan te pakken? Met de eerste spreker gaan we hier dieper op in. Vervolgens nemen we een kijkje naar de resultaatmogelijkheden van COVID-stalen. Tenslotte nemen we de vaccinatiestrategie van COVID onder de loep.

 • Marleen Finoulst : Aanpak vaccinatietwijfel
 • Elke Wollants: Resultaatmogelijkheden van COVID-stalen
 • Bert Vaes : Vaccinatiestrategie COVID


VOORJAAR 2020

6 / 05 / 2020

In deze navorming wordt ingegaan op de verantwoording en het praktische gebruik van mondmaskers, de rationale van O2 therapie in woonzorgcentra en casuïstiek van milde tot matige COVID. Elke bijdrage is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en de toepassing daarvan in de praktijk .

 • Jan De lepeleire : Zuurstoftherapie
 • Patrik Vankrunkelsven / Marleen Finoulst : Evidence over mondmaskers
 • Bert Aertgeerts : Update milde/moderate COVID

13 / 05 / 2020

In deze navorming wordt toegelicht hoe sterk de transmissie van COVID is. Daarnaast wordt een stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een vaccin gegeven en toegelicht wat de gemeenschap kan verwachten. Elke bijdrage is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en de toepassing daarvan in de praktijk.


 • Francois Vermeulen : COVID en kinderen
 • Marc Van Ranst :Transmissie van COVID-ziekte
 • Corinne Vandermeulen : Vaccinatie en COVID


20 / 05 / 2020

In deze navorming wordt toegelicht hoe sterk de transmissie van COVID is. Daarnaast wordt een stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een vaccin gegeven en toegelicht wat de gemeenschap kan verwachten. Elke bijdrage is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en de toepassing daarvan in de praktijk.

 • Roland Devlieger : Zwangerschap en COVID
 • Patrik Vankrunkelsven : RT-PCR Testing
 • Tom Goffin : Deontologische aspecten bij praktijkvoering in crisis

27 / 05 / 2020

In deze navorming wordt aan de hand van ’best practice’ beschreven hoe praktijken zich kunnen handhaven in tijden van crisis en hoe aanpassingen een duurzaam karakter kunnen krijgen. Daarnaast gaan we het hebben over de aanpak van COVID in woonzorgcentra tijdens en na de uitbraak. Elke bijdrage is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en de toepassing daarvan in de praktijk.

 • Gijs van Pottelbergh : COVID in WZC - aanpak tijdens en na de uitbraak
 • Harrie Dewitte : Duurzaam praktijkvoeren in COVID-tijd
 • Marc Van Nuland : Consultvoeren in post COVID-tijden

03 / 06 / 2020

In deze webinar gaan we in op het welbevinden van de patiënten ten tijde van COVID: hoe beleven patiënten COVID19-ziekte, zorg en revalidatie? We belichten op welke manier wordt ingezet op revalidatie na ziekte. Daarnaast bekijken we ook de impact van de COVID-maatregelen op het
psychosociale welzijn van de bevolking in het algemeen en de patiënten in het bijzonder.

 • Jan Steyaerts : Getuigenis Post-COVID
 • Koen Peers : Revalidatie post-COVID
 • Patrick Luyten : Psychosociaal welbevinden


10 / 06 / 2020

In deze webinar gaan we in op de impact van COVID19-ziekte en -maatregelen op werk en arbeidsomstandigheden.
Daarnaast bekijken we de epidemiologie van COVID19 en de sneltesten voor het ambulant opsporen van COVID19.

 • Lode Godderis : Impact van COVID op (werk)omstandigheden
 • Bert Vaes : Epidemiologie van COVID19
 • Jan Verbakel : Sneltesten en biomarkers bij COVID1917 / 06 / 2020

In deze webinar gaan we in op de zorgethische vraagstukken en dagelijkse dilemma’s waarmee de huisarts wordt geconfronteerd.
Daarnaast geven we alvast een inkijk in de farmaceutische mogelijkheden met betrekking tot behandeling van COVID19 en wordt er nog een fact check-update gepresenteerd

 • Yvonne Denier : Zorgethische vraagstukken in kader van COVID19
 • Ann Van den Bruel : Potentiële medicatie voor COVID19
 • Marleen Finoulst & Patrik Vankrunkelsven : Fact check COVID19
24 / 06 / 2020

In deze voorlopig laatste Covinar gaan we in op de kwetsbaarheid voor COVID 19 bij mensen met immuniteitsstoornissen en op de longschade na het doormaken van COVID19.
Tenslotte kijken we naar de post-COVID zorg bij de oudere patiënt.

 • Rik Schrijvers : Verminderde immuniteit en COVID
 • Ann Van den Bruel : Longschade na COVID19
 • Marleen Finoulst & Patrik Vankrunkelsven :Post-COVID zorg voor de oudere patiëntProf. dr. Birgitte Schoenmakers, verantwoordelijke Navorming ACHG
Severine Thonnon, stafmedewerker didactiek
Lisa Van der Auwera, stafmedewerker communicatie