Terug naar het nieuws overzicht »

"Together we change": eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit!

Verschenen op vrijdag 19 december 2014, door ACHG

"Together we change" is een duidelijk signaal: een fundamentele verandering in de beleidsvorming rond gezondheidszorg, vanuit de eerstelijn als scharnier en katalysator, is noodzakelijk om de actuele uitdagingen (toegankelijkheid, betaalbaarheid, vergrijzing, kwaliteit) voor de zorg aan te kunnen. De overtuiging hierbij is dat kleine stapjes niet volstaan, maar grondige keuzes en een engagement van alle actoren op lange termijn noodzakelijk zijn om bij te dragen tot waar de bevolking recht op heeft: een gezonde gezondheidszorg, die kwaliteitsvol is en dus relevant, sociaal rechtvaardig, toegankelijk en kosteneffectief. Verder is de gezondheidszorg gericht op de mensen en de samenleving. Zij is duurzaam en innovatief.

Lees hier het document. Dit vormt een conceptuele basis voor een overleg met alle actoren in de eerste lijn, in de bredere gezondheids- en welzijnszorg en in het beleid om te komen tot actie en verandering. Het kwam tot stand op initiatief van de Vlaamse professoren huisartsgeneeskunde (UGent, KU Leuven, UA en VUB) en wordt gezien als basis voor gesprek door Domus Medica.