Terug naar het nieuws overzicht »

Verslag WONCA World conference 2013 (J. Buffels & E. Boogaerts)

Verschenen op maandag 08 juli 2013, door ACHG

WONCA WORLD CONFERENCE PRAGUE 2013 : A MILESTONE ?

Twee keynote lectures die eind juni werden gehouden op het wereldcongres van huisartsen in Praag zullen misschien worden beschouwd als historisch: de toespraak van Dr. Chan, CEO van de World Health Organisation, en de eerste Barbara Starfield Memorial Lecture door Dr. Karen Kinder.

Meer dan drieduizendzeshonderd huisartsen van overal over de wereld kwamen hun ervaringen en hun bevindingen delen in de Tjechische hoofdstad. Onze bescheiden delegatie stageleiders stak wat bleekjes af tegen de meer dan 200 Nederlandse deelnemers. Zoals op elk WONCA congres was er een enorme waaier van presentaties en workshops. Het was opvallend hoe ondanks de verschillen in lokale omstandigheden de kern van de huisartsgeneeskunde wereldwijd dezelfde kenmerken en gelijkaardige problemen vertoont.

Niemand minder dan Dr. Margaret Chan, directeur –generaal van de WHO mocht de spits afbijten. Met een zelden gehoorde duidelijkheid plaatste zij de huisartsgeneeskunde in het centrum van de wereldwijde gezondheidszorg voor de komende decennia. De uitdagingen omschreef zij als volgt: de vergrijzing van de bevolking, de epidemie van obesitas, de ongelijke toegang tot de zorg, de onrealistische verwachtingen tegenover de techniciteit van de geneeskunde. De niet overdraagbare aandoeningen hebben het gewonnen van de infectieziekten als majeure doodsoorzaak. Waar chronische zorg de bovenhand neemt dragen huisartsen meestal 95% van de zorg, met 5% van het beschikbare budget. En de meest opvallende uitspraak “Human dignity vanishes easily in high-tech specialized care. Health care needs to go back to the basics. ” Van een statement gesproken.

Tot slot een dringende uitnodiging aan onze recent gepromoveerde collega’s. De kwaliteit van heel wat masterthesissen huisartsgeneeskunde, en zelfs van sommige eindwerken van onze masters geneeskunde verdienen een internationaal podium! Laat ons deze collega’s aanmoedigen om nu reeds een abstract in te dienen voor WONCA Europe 2014. Voor stageleiders die na lectuur van dit beknopt verslag zin krijgen om mee te gaan: save the date! Lissabon 2-5 juli 2014. Zie http://www.woncaeurope2014.org/en/content/conference/welcome-message/welcome-message-from-the-conference-chairman.html . De voorzitter Dr. Joao Sequiera Carlos heeft ons beloofd om low cost deelname mogelijk te maken. Uw interesse mag u nu reeds bekendmaken op het stagesecretariaat: indien er voldoende stageleiders deelnemen organiseert het ACHG ter plaatse een special event !

Wie graag nog een video-impressie ziet van WONCA2O13 kan terecht op volgende link: http://www.wonca2013.com/en/home

Interesse in deelname aan het internationale huisartsengebeuren vanaf uw PC? http://www.globalfamilydoctor.com/groups.aspx . Jonge huisarts met internationale ambitie? http://www.globalfamilydoctor.com/groups/YoungDoctorsMovements/VdGM.aspx

Johan Buffels en Eveline Boogaerts