Terug naar het nieuws overzicht »

Draaiboek Infectiebeleid woonzorgcentra valt in de prijzen!

Verschenen op maandag 04 maart 2013, door ACHG

Het 'Draaiboek infectiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra', dat tot stand kwam onder impuls van het ACHG in samenwerking met IDEWE en VAGZ, viel in de prijzen. Prebes vzw, een non-profitorganisatie met leden die actief zijn in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen, kende aan dit infectiehandboek de "Prebestip" toe. Prebes vzw wil hiermee initiatieven met een meerwaarde voor haar leden, onder de aandacht te brengen.