Terug naar het nieuws overzicht »

14 maart: wereldnierdag

Verschenen op donderdag 14 maart 2013, door ACHG

14 maart: wereldnierdag

Op dit moment hebben ongeveer 500.000 personen in Vlaanderen een matig gedaalde nierfunctie en zo’n 60.000 personen een ernstig gedaalde nierfunctie. Het overgrote deel van hen zijn personen van 65 jaar of ouder. Dit aantal zal dus nog toenemen door de vergrijzing.
Het onderzoek dat we aan het ACHG voeren m.b.t. nierfalen focust op de gevolgen van gedaalde nierfunctie voor personen van >65 jaar en welke test we het best gebruiken om de nierfunctie bij deze doelgroep te meten. 
Het uiteindelijke doel is enerzijds een betere test te ontwikkelen om de nierfunctie bij ouderen te meten, gezien de nu gebruikte methoden vaak onprecies zijn. Anderzijds hopen we te komen tot een risicoscore om ouderen met gedaalde nierfunctie én hoog risico op ernstige aandoeningen of overlijden te onderscheiden van ouderen met een lager risico hierop. 
Tot nu toe vonden we heel wat argumenten die aantonen dat niet alle ouderen met een gedaalde nierfunctie een toegenomen risico hebben op overlijden of nieuwe ernstige aandoeningen (zoals hartinfarct of beroerte). We toonden tevens aan dat oudere personen (≥65 jaar) veel minder kans hebben om nierfalen te ontwikkelen dan jongere personen met dezelfde nierfunctie, en dat een sterke daling van de nierfunctie in de tijd een goede voorspeller is van overlijden of nieuwe ernstige aandoeningen.


Voor meer informatie over ons onderzoek, klik hier.

Gijs Van Pottelbergh en Jan Degryse