Terug naar het nieuws overzicht »

Opleiding LEIF-artsen 2012-2013

Verschenen op woensdag 16 mei 2012, door ACHG

Artsen zijn niet altijd op de hoogte van alle wettelijke mogelijkheden bij het levenseinde: de wet patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet. Daarom werd in 2003 van start gegaan met een korte maar intensieve training in deze problematiek.

LEIFartsen zijn huisartsen en ziekenhuisartsen die een opleiding volgden i.v.m. de problematiek van euthanasie, beslissingen bij het levenseinde en die de mogelijkheden kennen van de palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel. LEIFartsen kunnen door hun collega-artsen gevraagd worden om advies bij moeilijke beslissingen bij het levenseinde. Bovendien voorziet de euthanasiewet in een verplichte raadpleging van een tweede arts (en bij niet-terminale patiënten van een derde arts). Hiervoor kunnen de LEIFartsen gevraagd worden want in de dagelijkse praktijk is het vaak niet eenvoudig om een bevoegde en onafhankelijke arts te vinden.

De opleiding tot LEIFarts is verspreid over 5 zaterdagen en is geaccrediteerd (ethiek & economie) en leidt tot een certificaat. De opleiding kan gespreid worden over meer dan 1 jaar maar start steeds met de introductie. Er kunnen ook opleidingsonderdelen gevolgd worden in de LEIFopleiding.

Klik hier voor de folder.