Terug naar het nieuws overzicht »

E-mental health interventies: online hulpverlening in Vlaanderen

Verschenen op donderdag 03 mei 2012, door ACHG

CT en internet geraken steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Het aantal zorgaanbieders en hulpverleners dat gebruik maakt van online hulp- toepassingen neemt met de dag toe. Geprotocolleerde behandelingen worden online aangeboden en een groeiend aantal psychosociale interventies zijn online beschikbaar. Sociale media zoals Twitter, Facebook en Hyves worden ingezet om patiënten/cliënten te bereiken en aan te trekken. Dokters, hulpverleners, psychologen en therapeuten zullen in de toekomst voor een stuk ook e-hulpverlener worden en preventie, behandeling en (na)zorg aanbieden door middel van online hulptoepassingen.

Deze opleiding gaat dieper in op:

  • De betekenis van e-mental health interventies/online hulpverlening voor het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg
  • Theoretische stromingen en therapeutische benaderingswijzen van online behandelingen
  • Onlinehulpcommunicatie: kenmerken, kracht en kwetsbaarheid van onlinehulpvormen en -behandelingen
  • Verschillende toepassingsgebieden voor de onlinehulppraktijk: eerstelijnswelzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg

Interesse? Klik hier voor meer  info en inschrijfmodaliteiten.