Terug naar het nieuws overzicht »

Ann-Sofie Lemmens ontvangt Prijs Prof. Jan De Groote

Verschenen op donderdag 19 januari 2012, door ACHG


Meer dan twintig jaar geleden werd naar aanleiding van het emeritaat van prof. Jan De Groote, stagedecaan aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven, een prijs opgericht. De prijs die zijn naam draagt, wordt elk jaar toegekend aan een student geneeskunde die tijdens het stagejaar een uitzonderlijke inzet toonde, erg gemotiveerd was en goed met collega’s en patiënten overweg kon. 


Binnen de groep stagiairs van het academiejaar 2010-2011 werd door de jury een studente gekozen, An-Sofie LEMMENS, die deze vaardigheden op opmerkelijke wijze in zich draagt. Haar stageleiders huldigen haar om haar competentie, maar evenzeer om haar motivatie, empathie en maturiteit. 

Wij wensen haar nog veel succes met haar verdere loopbaan als toekomstig arts.